Okręg Kielce-20170730-Hannover-Strefa1

Lista okręgowa 03/2017

239 – HODOWCÓW
5200 – GOŁĘBI W LOCIE
1040 1300 1300 – KONK.  BAZA-20% + BAZA-25% + BAZA