Neuruppin – Rejon-1

RejonOWA LISTA KONKURSOWA 2/2019 Rejon 1 Okr©g —lĄsk-Wsch˘d 10/5 Z 50 GMP
z lotu goˆ©bi starych, odbytego z miejscowo˜ci  Neuruppin 1
Data odbytego lotu;16.06.2019 rok ; Odlegˆ do punktu ˜śedniego ;553219 [m]
Godzina wypuszczenia ;5:45:00 ; Punkty staˆłe za konkurs;60.00
Biorących udziałˆ w locie;222 ; wypuszczonych do lotu ; 6836
Konkursów (baza 1:5) ; 1368 ; Konkursów (baza 1:4) ; 1709
Godzina przylotu pierwszego  w konkursie ; 11:34:35
Średnia pręd pierwszego  w konkursie;1588.980 [m/min.] ;  ostatniego  w konkursie;12:26:14
średnia ostatniego  w konkursie (LIMIT PREDKOŚCI) ; 1428.970 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu ; 0h.38m.59s.
Czas przetwarzania lotu : 2019-06-20 / 15:57:48