Rywalizacja okręgowa-lista nr 3 Bruksela

Data odbytego lotu;28.07.2018 rok
997738 [m]  hod  w locie;104  ; gol ;579
 (baza 1:5);116  ;  (baza 1:4);145  ; konk ;145
Godzina przylotu pierwszego  ; 2-11:21:29  ;1272.920 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego    ;2-18:52:48  (LIMIT )  ; 836.830 [m/min.]
patrz : WYNIKI LOTOWE