Verden-2-Rejon Jaworzno

REJONOWA LISTA KONKURSOWA 11/2018
Data odbytego lotu;08.07.2018 rok
hod ˆ w locie ; 165   goˆl wypuszczonych do lotu; 2029
konk (baza 1:5) ; 406  ;  konk (baza 1:4)  ;  508
Godzina przylotu pierwszego ; 13:54:16 ;  Srednia pred pierwszego ;  1541.610 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego ; 14:58:41  ; Srednia pred ostatniego  (LIMIT ) ; 1383.010 [m/min.]