Verden-I-Rejon Wolbrom

REJONOWA LISTA KONKURSOWA 1/2018
Data odbytego lotu;25.06.2018 rok
Odlegˆ ; 760767 [m] ;  hod w locie ; 180
gol do lotu ; 2189
konk (baza 1:5) ; 438
konk (baza 1:4) ; 548
Godzina przylotu w konkursie;15:16:43
Srednia pred pierwszego w konkursie;1414.100 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gol w konkursie;16:22:14
Srednia predk ostatniego  w konkursie (LIMIT );1295.010 [m/min.]